helping each other essay essay hooks about death queen elizabeth i research paper msc building surveying dissertation topics essay on my dream city dubai

News & Update

TAPA 2018 มุ่งสู่นวัตกรรมสะอาดเพื่ออนาคตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมพร้อมจัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 หรือ Thailand Auto Parts & Accessories 2018 (TAPA 2018) เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย ในฐานะที่ฐานการผลิตสำคัญของยานยนต์ชั้นนำของโลกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้

  คุณยาณีศรีมีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียงจันทน์เปิดเผยว่า “มูลค่าการค้าสินค้ายานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ระหว่างไทย-ลาว ในปี2560 มีมูลค่า 393.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังลาว 381.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) งานแสดงสินค้ายานยนต์ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง หรือ TAPA นับเป็นงานสำคัญที่ช่วยตอกย้ า ถึงความโดดเด่นของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในเอเชีย ที่กำลังก้าวสู่ระดับโลก นอกจากนั้นยังเป็นเวทีเจรจาการค้าและเปิดตัวสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ส าหรับงาน TAPA 2018 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Innovation Clean for the Future” โดยเน้นถึงการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มุ่งประสิทธิภาพสูงและมีมลพิษต่ำ โดยเฉพาะยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า อาทิรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด เป็นต้น”

  งาน TAPA 2018 จะเป็นเวทีส าคัญในการเจรจาธุรกิจ โดยภายในงานจะมีผู้ร่วมแสดงสินค้า 500 ราย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ผู้รับช่วงการผลิต และผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน เวียดนาม ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์อินโดนีเซีย อิตาลีเยอรมนีจีน ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้รัสเซีย เป็นต้น โดยมีสินค้าและบริการหลากหลาย เช่น อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM/REM) อุปกรณ์ประดับยนต์ ปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษายานยนต์อุปกรณ์และเครื่องจักรหนักสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทยานพาหนะ บริการซ่อมและบำรุงรักษายานยนต์อุปกรณ์ไอทีและการบริหารจัดการ

  งาน TAPA 2018 คาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้าชมงานกว่า 10,000 ราย ทั้งอาเซียน เอเชียใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาใต้สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน รัสเซีย และอีกหลายประเทศ สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน จะมีบริษัทรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มาร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการและ Product Showcase จากอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีการสัมมนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “Auto part industry in Eastern Economic Corridor: EEC” โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีศักยภาพด้านการลงทุนส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างยิ่ง

  “งาน TAPA 2018 คือจุดนัดพบเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายเครือข่ายทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง เข้าร่วมงานครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและต่อยอดธุรกิจในระดับสากล” ผู้อำนวยการส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียงจันทน์กล่าวทิ้งท้าย

  งาน TAPA 2018 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและสนับสนุนโดย สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักรสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และองค์กรชั้นน าในอุตสาหกรรมยานยนต์ ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เจรจาธุรกิจ วันที่ 5-7 เมษายน 2561 และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าวันที่ 8 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ditp.go.th, www.tapafair.com หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

TAPA 2018 to Present New Innovation for the Future

  The Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce is now ready to stage Thailand Auto Parts & Accessories 2018 (TAPA 2018) to showcase the full potential of Thailand as Asia’s significant production base of world’s leading automobile manufacturers in Bangkok this April.

  Mr. Jirawuth Suwanna-arj, Director of Thai Trade Center, Phnom Penh revealed that “In 2017, the trade of auto parts & accessories between Thailand and Cambodia registered at $487.89 million. Thailand Auto Parts & Accessories (TAPA) is a major event that shines a spotlight on Thailand as a significant world’s production base as well as a sourcing hub of auto parts and accessories in Asia which soon to become a world-class ones. It is an international trade arena to present new products and innovations in the auto parts and accessories industry. Held under the concept of “Innovation Clean for the Future”, TAPA 2018 will also focus on the future development of automobile industry that gears towards high energy with low emission vehicles, especially electric vehicles driven by electric motor such as battery-powered cars and hybrid cars.”

  An arena for trade negotiations, Thailand Auto Parts & Accessories 2018 (TAPA 2018) will feature 500 exhibitors who are leading manufacturers, exporters, distributors, sub-contractors, manufacturer’s OEMs/REMs from Thailand, Taiwan, Vietnam, Japan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Italy, Germany, China, the Middle East, South America, Russia, etc. in 1,000 booths. The products and services on display include auto parts and components (OEM/REM), auto accessories, petroleum/lubricants/maintenance products, tools/dies and machines, vehicles, repair, maintenance and services, IT and management.

  TAPA 2018 is expected to attract more than 10,000 visitors from ASEAN, South Asia, Australia, Africa, South America, EU, the Middle East, China, Japan, Taiwan, Russia, etc. Visitors can get updated with the latest trends in the industry with activities and seminars featuring renowned speakers in hot topics. Exciting activities at TAPA 2018 include exhibitions and Product Showcase from leading automobile and parts manufacturers which present cutting-edge technologies in automobile and parts. There will be a seminar on “Auto Part Industry in Eastern Economic Corridor: EEC”, presenting an insight on this newly promoted area with high potential for investment in the automotive industry.

  “If you are in the auto parts & accessories industry looking for an international marketplace to seek and expand
business collaboration and networking among manufacturers and buyers, TAPA 2018 is definitely your place to visit,” said Director of Thai Trade Center, Phanom Penh.

  TAPA 2018 is organized by the Department of International Trade Promotion in collaboration with Thai Auto-Parts Manufacturers Association and supported by Thai Auto Parts Aftermarket Association, Worajak Automotive Synergy Association, Thai Subcontracting Promotion Association and related associations and organizations in Thailand’s auto parts industry during 5-8 April 2018 at BITEC, Bangkok, 5-7 April 2018 are trade days and 8 April 2018 is a public day.

For more information, click www.ditp.go.th, www.tapafair.com or contact call center 1169.

Alexander, the chairman of the senate health, education, labor, best dissertation writing service for https://dissertationauthors.com and pensions committee’s subcommittee on education and early childhood development, is the sponsor of the protecting america’s competitive edge act